Algemene voorwaarden

1. AANMELDING EN INSCHRIJVING

1.1: Aanmelding voor deelname aan activiteiten georganiseerd door

JAsport kan alleen geschieden via de website of via email.

1.2: Met het inschrijven geeft de deelnemer zich bewust op voor deelname aan het gekozen activiteit met bijbehorende locatie.

1.3: Na de aanmelding ontvangt u digitale bevestiging met daarin de betalingsvoorwaarden.

1.4: Bij een te gering aantal inschrijvingen kan de activiteit geannuleerd worden, waarbij indien nodig het reeds betaalde deelnamegeld zal worden terug betaald. Hiervan wordt u altijd digitaal op de hoogte gesteld.

2. BETALINGSVOORWAARDEN EN- PROCEDURE

2.1: Na de inschrijving dient er betaald te worden volgens de richtlijnen zoals aangegeven op de website waarop het verschuldigde bedrag voor deelname aan een activiteit staat vermeld.

2.2: Het verschuldigde bedrag dient zo spoedig mogelijk na inschrijving voldaan te worden met een maximum van 2 weken na inschrijving.

2.3: Indien er een aangepast tarief berekend wordt vanwege het starten halverwege een periode dient dit aangepaste tarief binnen 2 weken na bekendmaking van het tarief overgemaakt te worden.

2.4: Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn vervalt automatisch de inschrijving.

2.5: Bij tussentijds stoppen van de activiteiten blijft de deelnemer verplicht om het gekozen abonnement af te betalen.

3. AFMELDING, ABONNEMENTEN EN ADMINISTRATIE KOSTEN

3.1: Na het afnemen van een abonnement heeft u zich definitief ingeschreven voor deelname aan een activiteit van JAsport. Indien de deelnemer na betaling zijn inschrijving toch wilt annuleren binnen 7 dagen, zonder geldige reden is de deelnemer 25% van het deelnamegeld verschuldigd waardoor het restant zal worden teruggeboekt.

3.2: Er wordt van u verwacht indien u niet kan komen vanwege ziekte, blessure of een andere reden dat u hierover een Whatsapp bericht stuurt naar 0630555370 waarin kenbaar gemaakt wordt dat u afwezig bent tijdens de activiteit.

3.3: De activiteiten gaan in principe altijd door, maar JAsport behoudt het recht tot het eventueel afgelasten van een evenement. Hiervan wordt u altijd digitaal op de hoogte gesteld. 

3.4: Indien een les niet door kan gaan zal deze op een later moment ingehaald worden. Voorbeeld: als er 1 les niet doorgaat zal de huidige periode verlengt worden met 1 les. Voor jaar abonnementen zullen de gemiste lessen na de laatste les van het jaar ingehaald worden.

3.5: U bent welkom om alle lessen binnen de gekozen periode of jaarabonnement te volgen. Kan u als deelnemer, om wat voor reden dan ook, niet deelnemen aan de geplande les dan is er geen financiële compensatie of inhaal mogelijkheid mogelijk.

4. AANSPRAKELIJKHEID/GEDRAG

4.1: JAsport kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies/diefstal, materiële schade en blessures. Om de kans op blessures te verkleinen is het verplicht om sportkleding en zaalschoenen te dragen tijdens de activiteiten in de gymzaal.

4.2: JAsport is te gast bij diverse sportaccommodaties. Dit houdt in dat de deelnemers zich correct dienen te gedragen. Wanneer een deelnemer zich in de ogen van JAsport misdraagt, dan behoudt JAsport zich het recht deze deelnemer hierop aan te spreken en eventueel verdere deelname aan de activiteiten te ontzeggen.

4.3: Deelname aan een activiteit is geheel vrijblijvend en voor eigen risico.

4.4: JAsport en zijn medewerkers zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade, blessures of letsel die ontstaat door het volgen van een activiteit georganiseerd door JAsport. Een ongeluk zit vaak in een klein hoekje, we doen ons uiterste best om dit te voorkomen maar helaas is het zo dat waar bewogen wordt zal ook gevallen worden.

5. FOTO’S EN VIDEO’S

JAsport maakt foto's en video's in de les, soms om intern te delen om collega's nieuwe ideeen te laten zien die ze op een andere locatie kunnen toepassen en soms voor facebook of instagram. Foto's en video's waarbij mensen niet op de voorgrond staan kunnen gebruikt worden. Als iemand close-up in beeld is zal er mondeling toestemming gevraagd worden aan die persoon of dit gebruikt mag worden. Als beeldmateriaal gebruikt wordt voor promotie materiaal zoals flyers zal hier ook altijd toestemming voor gevraagd worden.

Mocht er een foto of video op website, facebook of instagram staan waar jij of je kind op staan die je graag weg wilt hebben stuur dan even een mailtje en deze wordt verwijderd.

6. DISCLAIMER

De inhoud van de algemene voorwaarden zijn ter goeder trouw en zorgvuldig samengesteld.